จุมพล อภิสุข ศิลปินบุกเบิกของวงการศิลปะแสดงสดเมืองไทย Performance Art

ศิลปินอาวุโสรุ่นบุกเบิกของวงการศิลปะสื่อแสดงสด ศิลปินมีผลงานเป็นที่รู้จักในการเคลื่อนไหวรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ สิทธิมนุษยชน และการเหยียดชนชาติ และผู้ก่อตั้ง “เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย”

ภาคีเครือข่ายศิลปินศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการ แผนที่ศิลปินน่าน