รถโมบายเคลื่อนที่ กิจกรรมรักบ้านเกิด เชิดชูอัตลักษณ์น่าน นิทรรศการ“นาเคนทร์พลวัต ชลทัศน์วัฒนธรรม”

กิจกรรมรักบ้านเกิด เชิดชูอัตลักษณ์น่าน“นาเคนทร์พลวัต ชลทัศน์วัฒนธรรม” วันที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ และหอศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน (บริเวณศาลากลางหลังเก่า)