นิทรรศการวัฒนธรรมสายน้ำน่าน ภูมิปัญญาน่าน : อัตลักษณ์เรือแข่งจังหวัดน่าน

โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่านThe study of Nan city boat identity throughThe craftsmanship of Nan local handicrafts พิธีเปิดนิทรรศการ วัฒนธรรมสายน้ำน่าน ภูมิปัญญาน่าน : อัตลักษณ์เรือแข่งจังหวัดน่านณ บ้านแม่คำแปง ชุมชนบ้านน้ำครกใหม่ ที่ตั้งสำนักงาน “มูลนิธิเอเชียโทเปีย”