เชิญเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน นายยุทธภูมิ สุประการ

นิทรรศการ “น่านศึกษา” หออัตลักษณ์นครน่าน 

โดยนายยุทธภูมิ สุประการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าศูนย์น่านศึกษา