เชิญเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน นายแพทย์ชาตรี​ เจริญศิริ

นิทรรศการ “น่านศึกษา” หออัตลักษณ์นครน่าน 

โดยนายแพทย์ชาตรี​ เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน