กิจกรรมการตัดตุง ต้องลาย เพื่อยกระดับสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรมการตัดตุง ต้องลาย “โครงการจัดการความรู้” ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2563
สถานที่ : ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน รับชมกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook LIVE “หออัตลักษณ์นครน่าน”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีการตัดตุง ต้องลาย เรียนรู้ – ลองทำ

กำหนดการ
1.
2.
3.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
โทรศัพท์ : 054-050058
email : nakornnanidentity@gmail.com

ห้องภาพ