[VDO]EP.2 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

EP 2 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

แนะนำเอกสารวรรณกรรมที่เขียนเกี่ยวกับลัวะในพื้นที่จังหวัดน่าน
โดย ยุทธภูมิ สุประการ
ศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน