[VDO]EP.3 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

EP. 3 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

โดย ดร. ยุทธพร นาคสุข
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลนักภาษาและภาษาศาสตร์ภาษาพม่า จารึกและเอกสารโบราณของไท ภาษาถิ่นตระกูลไทภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาและวรรณกรรมล้านนา