[VDO]EP.4 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

EP. 4 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

โดย อาจารย์ อภิชิต ศิริชัย นักวิชาการไทยคดีศึกษา สำนักพิมพ์ล้อล้านนา