[VDO]ขั้นตอนการทำสเปรย์ฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนการทำสเปรย์ฆ่าเชื้อ

กิจกรรมการฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้าท้อพื้นเมืองน่านและเจลล้างมือป้องกันไวรัสโควิด – 19
ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2563
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19
โดยศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน