[VDO]โครงการศึกษาชาติพันธุ์น่าน บ้านป่ากำ บ่อเกลือ (ลัวะน่าน)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านป่ากำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ ลัวะน่าน ตำนานแห่งขุนเขา โดยศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน หมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางเขาของอำเภอบ่อเกลือในจังหวัดน่าน

เรื่องราวของชีวิตและลมหายใจของผู้คนบนแผ่นดินน่าน ได้รับการค้นพบจากร่องรอยทางประวัติศาสตร์กว่าหมื่นปี ซึ่งทอดเนื่องมาอย่างยาวนาน จากโถงถ้ำริมน้ำสู่บนดอยสูงสุดก้อนเมฆ และเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมยังได้รับการสืบทอดมาแต่ครั้งบรรพกาล ชนเผ่าบนภูเขาสูงที่ยังคงรักษาจารีตประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตไว้ได้อย่างเหนียวแน่น บนสันดอยแสนไกลที่ใคร ๆ ต่างรู้จักกันว่าที่นั่นมีชาวไทยภูเขาเผ่าลัวะอาศัยอยู่ ทว่าไม่มีใครเข้าไปค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างจริงจัง ลัวะดอกแดงแห่งบ้านป่ากำ