หน้ากากไม้ฝาโลง

หน้ากากไม้ฝาโลงแกะลวดลายรูปบุคคลประดับด้วยเปลือกหอยอายุราว ๓,๒๐๐ ปี ได้จากถ้ำค้างคาวใกล้วัดผาเวียง อ.เวียงสา จ. น่าน บริจาคโดยมูลนิธิ ปรีดี – ดาวใจ สุจริตกุล เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐

มอบคืนให้จังหวัดน่านอย่างเป็นทางการ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ณ พิพิธภัณฑสถานหริภุญไชย