ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน

เปิดบริการให้เข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมทุกวัน (หยุดวันพุธและนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน

โทรศัพท์ : 054-719438

อีเมล : nakornnanidentity@gmail.com

ที่อยู่

วิทยาลัยชุมชนน่าน เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

(เยื้องโรงเรียนศรีสวัสดิ์ วิทยาคาร)

https://www.facebook.com/Nanidentityhallnancc

https://www.youtube.com/channel/UCmkHbNwITG80hPyKT1FTeMg