ช่องทางการสนับสนุนหออัตลักษณ์นครน่าน

ท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้โดยการบริจาคเงินในกล่องรับบริจาค ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ โอนเข้าบัญชี 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

ศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน

ผ่านหมายเลขบัญชี……………..

000-0-0000-0

ชื่อบัญชี มูลนิธิหออัตลักษณ์นครน่าน

สาขา…………………