การขอเช่าพื้นที่ร้านค้า

ผู้ที่สนใจสามารถจัดทำ Proposal เพื่อรับการพิจารณา
สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดทำ Proposal ได้ ที่นี่ (ยังไม่มีข้อมูล)
ส่งมาที่ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน เลขที่ 10 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
หรือที่อีเมล์ nakornnanidentity@gmail.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 054-719438 (ยกเว้นวันพุธและนักขัตฤกษ์)