การขอใช้พื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม

ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน ยินดีบริการพื้นที่สำหรับหน่วยงานองค์กรที่มีความประสงค์จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การจัดงานแถลงข่าว บรรยาย สัมมนา ประชุม การจัดฉายภาพยนตร์ การแสดงดนตรี การแสดงละคร  และการจัดนิทรรศการขนาดย่อย สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้

แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่(ยังไม่มีข้อมูล)

รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และการให้บริการ(ยังไม่มีข้อมูล)

สามารถดูพื้นที่จัดนิทรรศการและกิจกรรม ได้ที่นี่ (ยังไม่มีข้อมูล)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

โทร : 054-719438

e-mail : nakornnanidentity@gmail.com